Stabil utvikling i produksjon og sysselsetting

Målet og begrunnelsen for opprettholdensen av pengemonopolet er å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. For de som følger litt med i nyhetene så er ikke akkurat stabilitet kjennetegnet på den økonomiske utviklingen. Tvert om er en verdensomspennende finanskrise resultatet.

Får dette pressen til å stille spørsmål ved pengemonopolet og forestillingen om at det er mulig å fin tune økonomien ved at voldsmonopolet fastsetter rente og pengemengde? Neida. Norsk presse er ukritiske til pengemonopolet som sådan. Ikke en kritisk artikkel. Ikke et forslag om å lenge pengevesenet over i frivillig sektor. Det foreslås bare å flikke på systemet. Tilsynelatende ingen ser problemer i at sentralbanken og forretningsbankene i en vakker duett siste 5 årene har tryllet  600.000.000.000 kroner frem fra løse luften og pumpet pengene inn i boligsektoren. Norsk presse ser ingen sammenheng overhodet mellom pengetryllingen og de massive feilinvesteringene som nå kommer til syne og korrigeres.

Løsningen på problemene er i følge norske presse og norske proffesorer å trylle enda flere penger frem fra løse lufta. Man blir matt. Martin Kolbergs kronikk gir hint om årsaken til den utbredte økonomiske inkompetanse. Keynes er en integrert del av sosialdemokratisk ideologi. Og som Førde sa: “Vi er alle sosialdemokrater” (*) 

**(Alle? øhhm Nesten.  En liten gruppe mennesker gjør fortsatt motstand)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on April 25, 2009 at 11:47 pm Comments Off
Tags:

Flyene i Ruritanina

Vi er i Ruritania og staten skal finansiere 55 års pensjonsalder, gratis appelsiner whatever. Statsadministrasjonen har en fornemmelse av at folk synes det betaler nok skatt som det er så hva gjør de?

En funksjonær får en lys ide: Vi innfører tvungent reserveringsystem for flyselskapene! Her har staten tilgang og kan tjene gode penger på salg av flybiletter. Staten utsteder flybiletter i hytt og pine for å finansiere sine stadig nye valgløfter. For å kamuflere det som skjer gir staten spesielle reisebyråer tilgang til å selge flybilletter i hytt og pine også mot kommisjon.

Alt er fryd og gammen. Alle gleder seg til å fly vi har boom. Så dukker folk opp på flyplassen i en stor forsamling. Det er ikke plass. Mange må områ seg og reise hjem. Bust.

Slik fortsetter det år ut og år inn. Bilettsalg boom. Oppmøte bust.

Professorene prediker på universitetene at reguleringer må til. Jounalistene følger opp i riksdekkende fjernsyn. Folk blir mere og mer sinte på flyselskapene som aldri har plass. De får pålegg om avgangstider på ukurante tidspunkter og minimal seteavstand for å avhjelpe problemet.

Passasjerene reguleres også strengerer og strengere. Bokstavene nummereres og folk får kun lov til å reise på samme dato som bokstaven i etternavnet sitt. Allikvel er det stadig vekk overbookede fly.

Så en dag sa en liten gutt i flykøen, er det ikke svindel å selge flybiletter når man ikke har noe fly? Det er ikke svindel når staten gjør det.

Men mamma. Må ikke noen dra hjem uten å få fly når det er solgt mange flere biletter enn det er flyseter? Neida. Når staten gjør det skaper det ingen problemer. Problemet er markedskreftene.

Eller jo kanskje har du rett. Og så sa alle i køen og bilettskranken. Vi vil ha vårt eget bilettsystem! vi vil ha vårt eget bilettsystem! Og så måtte professorene, journlistene og byråkratene bare gå og gjemme seg.

Og snipp snapp snute så gikk flyene i Ruritanina i rute.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on April 13, 2009 at 8:07 pm Comments Off
Tags:

Weimar republikken

Det er skremmende parareller mellom situasjonen verden over og Weimar replublikken etter 1 Verdenskrig. Da satt den tyske stat med store løpende utgifter til en forvokst velferdstat og store gjeldsforpliktelser etter krigen ikke ulikt de moderne velferdstatene. Utgiftene ble finansiert av seddelpressen. Sentralbanksjef Havenstein druknet Tyskland i penger, prisene steg, pensjoner og formuer forsvant. Vanviddet stanset ikke før i november 1923 da en million millioner mark ble satt til en ny “rentenmark”. I prosessen ble Tyskland økonomisk ruinert til et punkt der folk regelrett sultet ihjel.

Bemerkelsesverdig nok skjønte ikke folk hva som var årsaken til problemene. De rettet sitt sinne for ulykkene som rammet dem mot jødene og utlendingene. Hitlers popularitet vokste i dette miljøet. I 1922 sa han i en tale “Internationalization today means only Judaization. We in Germany have come to this: that a sixty-million people sees its destiny to lie at the will of a few dozen Jewish bankers. This was possible only because our civilization had first been Judaized.”
 
Nå ser vi igjen at raseriet bygger seg opp i form av store demonstrasjoner rettet mot bank og forretningsfolk. Historien gjentar seg. Vi har blitt vannet med penger og fått krise. Nå druknes vi i penger og krisen vil bli værre. Folk skjønner ikke hva som skjer og kapitalistene henges ut (høye lønninger, grådige). Det er skremmende å tenke på hvordan dette endte sist.

Djevelen ligger i pengesystemet som er konstruert for å sikre de offentlige finansene. Vi har fått gjeld i sirkulasjon som penger. Pengesystemet er komplekst, pressen er ikke interessert i å forklare. Folkekunnnskap om økonomi ser ut til å bli en kritisk faktor for om verden nå tar stegene tilbake til middelalderen eller om den vestlige siviliasjon og overlever.

I 1910 gjorde tyskerne papirpengene til legal tender, tvungent betalingsmiddel. Dette gjorde det mulig å finansierer førtste verdens krig. Det gjorde Weimar katastrofen mulig og det skapte det perfekte klima for voldsromantikerer som Hitler. Her hjemme bør vi må umiddelbart ta fornuften fangen og fjerne tvungne betalingsmidler og legalisere gull slik at vi har et alternativt råvarebasert pengesystem på plass når det papir og tvangsbaserte systemet kollapser.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on April 1, 2009 at 3:20 pm Comments Off
Tags:

Valutakrig

Vår sentralbank har den siste uken engasjert seg i valulatkrigen. Et kappløp mellom de ulike sentralbanker om å redusere kjøpekraften til sitt lands valuta. Seierherren i dette kappløpet blir den som har gjort sin valuta verdiløs. Da har vi situasjonen i Zimbabve og Weimarrepublikken. 

Begrunnelsen for å ødelegge valutaen er eksportindustrien. Vi skal altså treffe tiltak slik at vi får sendt varene våre ut av landet og får tak i det stadig mere verdiløse papiret som andre sentralbanker utsteder. Moderne økonomi er bakvendt og i strid med sunn fornuft.

En sterk valuta har viktige fordeler:

  • Vi får tak kjøpt varer fra utlandet billig. Ved siden av konsumvarer gjelder det også innsatsfaktorer til industrien. Dette kommer hele industrien til gode inkludert eksportindustrien.
  • Arbeiderne får mere for sine lønninger. Dette gir arbeidsinnvandring fra land med svakere valuta og økt konkurransekraft for hele industrien inkludert eksportindustrien.

Industrien som helhet har altså stor fordel av en sterk valuta og selv for eksportindustrien isolert oppveier fordelene mye av ulempene. Studerer man skoleeksemplet Weimarreplublikken kom da også eksportindustrien i problemer grunnet høye kostnader til innsatsfaktorer.

Et stabilt pengesystem har dessuten en rekke indirekte fordeler som kommer verdiskapningen til gode. Konsekvensen av Norges deltakelse i valutkrigen er å utarme landet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on March 31, 2009 at 3:42 pm Comments Off
Tags:
Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00