Spareklubber

Det er lovbestemt at prisstigningen skal være 2,5%. De siste årene har pengemengden økt med omkring 8%.  Man har altså måttet øke pengemengden med 8% for å få en prisstigning på 2,5%. Dersom pengemengden var holdt konstant ville man med andre fått en prissenkning på 5%. En del av denne prissenkningen skyldes fordypning av verdenshandelen og arbeidsinnvandring. Men 5% er en unormalt høy effektivisering. Tallet indikerer at det jukses med indexene som brukes til å beregne prisstigningen. Pristigningen ligger nok nærmere 4% vil jeg tippe.

Effekten av prisstigningen er at verdien av folks sparpenger forsvinner. Det er da også hele hensikten med systemet; Å stikke et sugerør ned i folks sparegriser til fordel for staten, bankene og lånetakerene. Ved 4% pristigning blir f.ex kjøpekraften til en krone om 30 år blir mindre enn en tredjedel av i dag. Kun idioter sparer derfor med kontanter de smuldrer vekk. Folk må være smarte.  De må plassere pengene i aksjer og avanserte produkter som sikrer avkastning. Inflasjonen skaper derfor er unaturlig stort marked for aktører som plasserer folks verdier. Derfor får vi hyppige skandaler av med ulike aktører som lurer folk.

I gamle dager kunne man bokstavelig talt legge penger (sølv) på kistebunnen og vite at pengene hadde omtrent samme kjøpeverdi når man om mange år tok dem frem igjen.  Dersom vi avviklet pengemonopolet og legaliserte gull ville vi fått et svakt deflatorisk pengesystem der forsiktig sparing ble lønnsomt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on April 30, 2009 at 4:36 pm Comments Off
Tags: , ,

Bankenes moral og uimotståelige fristelser

Det er noe som heter uimotståelige fristelser. Tilgang til en seddelpresse er en av dem. Hvorfor svette og slite for å skaffe seg penger når man kan printe dem enkelt opp?

Bankene sitter på en seddelpresse. De siste 6 årene har de printet opp sånn ca 600 milliarder og lånt dem ut mot profitt. Bra buttikk ikke sant? Lage penger ut av løse lufta og så låne dem ut? En uimotståelig fristelse. Offeret er alle de som har tjent ærlige penger. Kjøpekraftene til deres penger synker eksakt like mye som kjøpekraften bankene tryller frem til utlån.

Staten sitter også på en seddelpresse. Den gir staten en sikker inntekekt og sentralbanken står som en garantisk for at det alltid vil finnes kjøpere av statsobligasjoner ved underskuddsbudsjettering. En uimotståelig fristelse for politikere som skal løse verdensproblemer og vinne neste valg. Offeret er igjen de som tjener ærlige penger i sitt ansikts sved.

Nå er vår finansminister bekymret for bankenes moral.  Kan de igjen finne på å låne ut for mye penger? Jeg sier Hallo?

For en vanlig bedrift er slik overproduksjon intet problem. Dersom du produserer spiker må du for det første investere i produksjonsutstyr og arbeide hardt for å fremstille spikerne. For det andre. Dersom du produserer for mye spiker. To bad det rammer ingen andre enn spikerprodusenten.

For bankene derimot er saken en helt annen. De trenger ikke løfte en finger for å fremstille vare, penger. De bare tar den fra oss andre. Legalisert ran. Utolig fristende å selge mer av varen når du slipper å fremstille den ikke sant? For det andre har det kjedelige ringvirkninger for oss alle når bankene låner ut for mye. Når noen ikke klarer å betale forsvinner nemlig pengene tilbake til løsa lufta igjen. Poff! Vi får deflasjon. Mindre penger i omløp. Profitten synker og evnen til å betale lønninger og investere avtar. Vi får depresjon.

Hva med å fjerne bankenes uimotståelige fristelse? Hva med å beskytte verdien til de som har svettet for pengene? Har ikke eiendomsrett noe med moral å gjøre? TA FRA DEM SEDDELPRESSEN. Men neida. Den tanken streifer ingen. Bankene og sentralbanken skal fortsatt få holde på. De må bare reguleres litt strengere så blir alt bra så. Det står en diger ELEFANT her som alle nekter å se.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on April 28, 2009 at 9:35 pm Comments Off
Tags: ,

SV’s bankpolitikk

Finanspolitisk talsmann i SV i Aftenposten 19 mars et nummer av at høyresiden under Bush økte utlånsrammen for bankene fra 12 til 30 ganger egenkapitalen og at høyresiden derfor er skyld i finanskrisen.

Høyresidens kjernesaker er respekt for eiendomsrett og håndheving av kontrakter. Det innebærer at dersom du låner ut mer enn EN ganger din egenkapital har du lånt ut noe som ikke er ditt. Du har da svindlet pengenes rettmessige eier og inngått en avtale på bristende forutsetninger. Du vil derfor bli stanset i ditt forehavende og straffet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on March 19, 2009 at 9:40 pm Comments Off
Tags: ,

Hvordan samtidig heve renten og sette penger i sirkulasjon?

Jeg har lenge gremmet meg over at sentralbankene i dagens situasjon med enorm etterspørsel etter kreditt settet renten ned. Kredittetterspørselen må selvsagt møtes ved å sette prisen på kreditt, renten, opp. Robert Murphy har et godt poeng i denne artikkelen. Det er også en desperat mangel på kontanter. Hvordan øke mengden av kreditt og kontanter på en gang?

I tvangspengesystemet setter sentralbankene penger i sirkuasjon ved å senke renten. Sentralbanken må derfor velge mellom å gjør kreditt tilgjengelig (hvilket krever rentestigning) eller å sette penger i sirkulasjon (som krever rentesenkning). I den kritiske perioden vi nå gjennomlever skjer derfor det katastrofale at rentene settes ned slik at sparing blir ulønnsomt og kreditt blir utilgjengelig. I et fritt pengesystem, med varepenger som gull og sølv, vil renten og pengeproduksjonene kunne heves samtidig når markedet krever det.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on March 8, 2009 at 9:27 pm Comments Off
Tags:
Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00