Appell til Øystein Olsen

Til Øystein Olsen.

Gratulantene står i kø og champagne korkene spretter etter at du nå er utnevnt til ny sentralbanksjef. Stillingen er godt betalt, gir høy anseelse, stor makt og kontakter med Norges mektiges menn. Du er sikkert fornøyd med utnevnelsen. Men jeg ber deg nå tenke deg grundig om og granske din egen samvittighet, din fremtidige posisjon i samfunnet og ditt ettermele. Du har et valg. Det eneste riktige er å si fra seg stillingen.

Jeg går rett til kjernen og ber deg tenke igjennom implikasjonene av sentralbanklovens § 14 om tvungent betalingsmiddel som lovpåbyr å ta i mot norske kroner i handel og fraviker statens oppgave i å håndheve kontrakter med gullverdi. Alle privatpersoner og bedrifter bruker penger mange ganger daglig. Dette er derfor et meget omfattende inngrep i det norske folks frihet. Kjernepunkter i rettstaten og vår sivilisasjon er kontraktsfrihet og håndheving av kontrakter. Sett fra denne siden er Norges Bank blant de største eksponentene for barbari i Norge. Vil du virkelig være leder for denne institusjonen? Ta til fornuften! Si fra deg jobben.

Formålsparagrafene til Norges bank og er prisstabilitet og finansiell stabilitet. Vi opplever tvert om regelmessige bobler og bankkriser. Det bør være tydelig for enhver at Norges Bank ikke leverer varene. Årsaken er at den egentlige hensikten med Norges Bank er å finansiere statsutgiftene ved å vanne ut valutaen. Dette gjøres for å kunne beskatte det norske folk på udemokratisk vis. Vil du virkelig være med på dette? Ta til fornuften! Si fra deg jobben!

Sentralbankens virkemiddel er den såkalte likviditetspolitikken. Bankene organisert av sentralbanken låner ut penger som aldri er spart. Varene som burde vært produsert for pengene som lånes ut er aldri produsert. Varene som lånetaker ønsker å kjøpe for pengene han har lånt finnes ikke. Dette er grunnleggende usunt og konsekvensene ser vi nå av en verdensomspennende økonomisk krise. Vil du virkelig være leder for en organisasjon som skaper omfattende økonomiske problemer for oss alle? Ta til fornuften! Si fra deg jobben!

Det er nå litt over 39 år siden Bretton Woods systemet brøt sammen og pengesystemet mistet den siste tilknytning til gull. Historisk har pengesystemer basert i papir alltid brutt sammen. Årsaken er klar; Hensikten med papiret er nettopp å kunne vanne ut pengene til statens fordel. Men til slutt går det galt og pengene mister sin verdi. Nå knaker pengesystemet i sammenføyningene, vi leser daglig at renten vil bli 0% lenge, krisepakker og kvantitative lettelser. Vil du risikere å bli sittende som syndebukk for rotet politikerne i en årrekke har stelt i stand? Ta til fornuften! Si fra deg jobben!

I fremtiden vil historien om vår tid skrives. Dyktige historikere og økonomer vil granske krisen og urolighetene som fulgte. Vi ser nå stadig mer voldelige opptøyer i Hellas, Frankrike og Spania. Hvor ille blir det? Kanskje kommer diktatorer til makten for å stanse uroen? Kanskje får minoriteter skylden for finanskrisen slik jødene fikk det tidligere? Kanskje vil Nasjonal Sosialister finansiere en ny opprustning med sentralbanken slik Nazistene gjorde det? Jeg vet ikke hva som vil skje. Vi lever i spennende tider. Men du bør tenke på ditt ettermele. Vil du virkelig bli nevnt i historiebøkene som en av de som var med og ødela vår sivilisasjon? Kan du om 20-30 år når du er gammel leve med at du var med på skape kaoset? Du kan ikke fraskrive deg ansvaret for det som skjer i utlandet heller. Norges Bank samarbeider internasjonalt tett med sentralbankene i resten av verden gjennom BIS og IMF. Ta til fornuften! Si fra deg jobben!

Om du nå allikevel velger å ta jobben vil jeg si deg følgende: Jeg vet nøyaktig hva dere gjør. Jeg aksepterer det ikke. Jeg ser tvers igjennom deres ferniss av vitenskap inn til poenget som er å plyndre det norske folk uten at de forstår hva som skjer. Ved å ta stillingen viser du din manglende respekt for det norske folk. Jeg lover å vise deg den samme respekt tilbake. Jeg vil skrive, demonstrere og forklare til alle som vil høre. Jeg vil gjøre hva jeg kan for å fortelle alle hvem du er og hva du gjør. Jeg gir meg ikke før Norges Bank, denne kreftsvulsten i det norske samfunn, er fjernet. Ta til fornuften! Si fra deg jobben!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on October 22, 2010 at 10:43 pm Comments (4)

4 Comments

 1. On October 23, 2010 at 3:01 am Ameth Sier:

  Hvis han mot formodning plutselig skulle ta til fornuften og innse at alt han trodde han visste om økonomi er galt, vil han ikke da ha samme relasjon til sentralbanken som du prøvde å skaffe deg, og er det ikke da bedre av ham å gjøre som du prøvde å få makt nok til å gjøre?

  Det er tydelig at han vil videreføre politikken. Dagens pengesystem, der bankene setter gjeld i sirkulasjon som penger er grunnleggende usunt og umulig å administrere på en forsvarlig måte. Dog er det bedre om systemet blir administrert at kilden til velstand er produksjon og ikke konsum og et velstand består i varer og tjenester og ikke penger.

  Selvsagt vil han da også miste jobben ganske raskt, men det er en annen sak.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On October 24, 2010 at 6:22 am Gjermund Gjeldsoffer Sier:

  Bra skrevet.. Send til alle aviser…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. On December 4, 2010 at 6:17 pm Petter K Sier:

  Du er ikke riktig god.
  Det er et alvorlig tegn på forfall i samfunnet at overgrep og overgripere betraktes som normalt mens opposisjon og opposisjonelle mot overgrep betraktes som mentalt forstyrrede.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. On January 17, 2011 at 8:06 am Vaktbikkja Sier:

  Meget bra! Jeg er 100% enig. Hvor melder jeg meg inn i Tea Pary bevegelsen, forresten?

  Til alle som fremdeles tror at økonomien kan vokse i all fremtid; gå til youtube og søk opp “The most important video you will ever see”. Klokken er ett minutt på tolv nå, dere BØR vokne snart.. :o )

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00