Søknad på stillingen som sentralbanksjef

Da er jeg tilnærmet ferdig med min stillingssøknad. Min søknad er ingen hemmelighet så jeg offentliggjør den like gjerne med den samme. Søkadsfristen er først den 23 så hvis noen har noen gode tips til forbedringer mottar jeg dem gjerne.

Here we go:

Jeg viser til annonse hos Mercuri Urval og tillater meg med dette å søke den ledige stillingen som sentralbanksjef.

Jeg god til konsentrere meg, er å ta de riktige kortsiktige grepene for å nå langsiktige mål. Jeg har en sunn faglig økonomisk grunnforståelse og er flink til å finne faglige ressurspersoner og rådføre meg med disse på mine mindre sterke områder.

Verdens pengesystem, organisert av sentralbankene, under sentralbanknavet BIS, er i alvorlig krise. Jeg søker stillingen for å redde Norge fra den ulykke det er om politikken videreføres.

Krisen har utviklet seg velsignelse fra det etablerte økonomiske miljø innenfor den merkantilistiske \ keynesianske retning. Vitenskapen utviklet av Østeriske og neoklassiske økonomer som Ludvig von Mises, Friedrich von Hayek, Hernando Soto m.fl. har blitt ignorert. Jeg stiller som kandidat fra den Østerrikske skole. Jeg vil, innenfor de politiske rammer, begrense skadevirkningene av virksomheten så langt som mulig.

Hensikten med Norges Bank er å finansiere statsutgiftene ved å svekke valutaen og trekke på pensjonsfondet. Banken vil under min ledelse bli langt mer åpen om dette. Vi har de politikere vi fortjener. Jeg vil arbeide for å bedre den almenne økonomiske interesse og forståelse.

Målene om finansiell og økonomisk stabilitet oppnås best ved et pengesystem basert på kontraktsfrihet og eiendomsrett uten sentralbank og tvungne betalingsmidler. Jeg vil utnytte min posisjon og mine kontakter nasjonalt og internasjonalt til arbeide for et globalt fritt markedsbasert, finansvesen. Jeg håper at min virksomhet i Norge vil være en ledestjerne og til inspirasjon for resten av verden.

Om ønskelig møter jeg gjerne til intervju, og kan kontaktes på adressen oppgitt ovenfor.
Vennlig Hilsen
Thomas Kenworthy

Jeg har laget en Facebook cause her:

http://www.facebook.com/pages/manage/?act=45817774#!/pages/Thomas-Kenworthy-som-sentralbanksjef/156105881069237

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on September 16, 2010 at 10:35 pm Comments (16)

16 Comments

 1. On September 20, 2010 at 11:19 am J.K. Baltzersen Sier:

  Hehe.

  Da er vi 2 “østerrikere” som søker. Jeg leverte min søknad idag til Det kgl. finansdepartement ved Mercuri Urval. Noen flere? :-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On September 20, 2010 at 4:36 pm Thomas Kenworthy Sier:

  Jeg vet ikke om noen flere østerikere nei. Hvis det er noen kan de gjerne ta kontakt!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. On September 21, 2010 at 1:38 pm truthseeker Sier:

  Hei. Jeg er også tilhenger av store deler av Østerrisk økonomi og deltar i dn.forumet som thetruth, mestpostende person der. Jeg har en stund drevet opposisjon og spredd informasjon om Sound money, og følger situasjonen i USA og Europa tett. Følg gjerne mine innlegg på dn.no forumet eller ta kontakt på epost
  fb at getmail.no

  Jeg er interessert i å danne Østerisk nettverk samt å bringe så mye oppmerksomhet som mulig til sentralbankens virksomhet som mulig inntil pengemonopolet er opphevet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. On September 21, 2010 at 4:30 pm ... Sier:

  Hva er ditt/deres syn på “Fractional reserve banking”?

  Jeg mener at stat og økonomi bør skilles.Jeg er tilhenger av eiendomsrett og kontraksfrihet og håndheving av kontrakter. Laissez faire. Innenfor disse rammene har jeg ingen mening om hvordan bankvesenet bør utvikle seg.

  Men jeg ikke se annet enn at FRB vil forsvinne.

  Folk vil spare istedenfor å låne og lånebehovet vil i stor grad bli dekket av obligasjoner fra bedrifter og privatpersoner istedenfor banker.

  I en rettstat kan ser jeg ingen åpning for å låne ut penger man ikke har?

  Tror du bør luke ut skrivefeilene før du sender ;)

  Takk jeg tror jeg fikk tatt dem i spell sjekkeren i word!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. On September 27, 2010 at 4:09 pm saltkryp Sier:

  Fint å se at andre typer kandidater melder seg. Tror generelt du er på riktig spor, selv om de kortsiktige og vekstfikserte dogmatikerne som avgjør ansettelsen kommer til å forkaste søknaden umiddelbart.

  På en skala fra -10 til + 10 i økonomisk kunnskap er jeg ca +4. Det finnes folk som er vesentlig bedre enn meg. Se f.ex http://mises.org
  De keynianske kandidatene er -6 til -8. Det predikes vranglære på universitetene.

  Fakta taler for seg: Finanssystemet er i alvorlig krise. Systemet har alvorlige svakheter. De som administrerer og forsvarer systemet er dokumentert inkompetente.

  Men hvordan ser du for deg at de praktiske og administrative vanskelighetene og kostnadene med konkurrerende betalingsmidler skal overkommes? Tenker da på de administrative vanskelighetene og transaksjonskostnadene som vi også ser knyttet til dagens forskjellige valutaer.

  Elektronisk betaling kan skje som nå. Bankene flytter metallene seg i mellom. En billig løsning var om bankene oppbevarte metallet i noen få fjellhaller. Da kunne metallet flyttes bare noen meter med en truck.

  Man kan tenke seg sedler og mynt i sirkulasjon som nå. Forskjellen er at man når som helst kan gå i banken og hente metallet.

  Og hvordan skal f.eks. et firma som rapporterer under et gitt regnskapsregime kunne samle inn, rapportere og få revidert sine aktiviteter på en klar og enhetlig måte?

  Gull, sølv, kobber og platina er de mest aktuelle metallene. De bør kunne føres regnskap i alle. Det bør vel ikke være noe større problem å føre et regnskap under et slikt regime enn for et selskap som driver internasjonalt med inntekter og utgifter i 2-3 valutaer?

  Synes den viktigste målsetningen i første omgang må være å få balansert incentivene til å spare i forhold til incentivene til å låne, slik at vi ikke driver og finansierer nye bobler i hva det nå enn måtte være (eiendom og aksjer for tiden). Ved å stoppe den blatante subsidieringen av låntakere og finansinstitusjoner via dagens rentesetting og skatteordninger kan svært mye gjøres på en enkel måte.

  Jeg er svært opptatt av at folk forstår at den egentlige årsaken til finanskrisen er banksystemet. Slik det er nå begynner utlendinger og minoriteter å få skylden.

  Vi lever i et flertallstyre. Opinionen må påvirkes til å avskaffe pengemonopolet. Vi ble tidligere kvitt fjernsyns og telemonopolene. Ingen ønsker dem tilbake.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. On September 27, 2010 at 8:54 pm Magne Hansen Sier:

  Hvem er det som låner ut penger de ikke har. Med unntak av sentralbankene?

  Det gjør bankene. Når noen låner penger i en bank utstedes det meste av kreditten ut av løse lufta. Prosessen er forklart greit her:
  http://mises.org/daily/4692

  ( bytt ut sølvet med kreditt skapt ut av løse lufta av sentralbanken og du har et greit bilde)

  Når du gjør et innskudd på en bankkonto betrakter bankene å ha råderett over dem og låner dem videre. Det er omtrent som om eierene av et parkeringshus bruker bilen din som du har parkert. Vanlig rettspraksis bortsett fra for bankene er å be om tillatelse først.
  Det er nå fremmet et lovforslag mot dette i England.
  http://www.youtube.com/watch?v=HMGr-OuXihg

  (Disse utsteder obligasjoner/sertifikater etc i markedet) Sedler/mynder er også gjeldsinstrumenter for sentralbankene. 10-kroningen du har i lommeboka er fordring på sentralbanken.

  Ordinære banker må dekke sine utlån ved egenkapital. Innskudd fra kunder. Obligasjonsmarkedet/pengemarkedet.

  Sånn er det ikke. Bankene lager kreditt ut avløse lufta pyramidet på kreditt ut av løse lufta fra sentralbanken.

  “Likviditetspolitikken” setter gjeld i sirkulasjon som penger. Dette er svært ustabilt siden pengene forsvinner dersom gjelden tilbakebetalses eller misligholdes. Dette kan gi en snøskredseffekt fordi kontraksjonen i pengemengden gir bedrifter og privatpersoner betalingsproblemer.

  Metaller som gull og sølv derimot forsvinner ikke.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. On September 27, 2010 at 10:39 pm Thomas Vervik Sier:

  Alternativet til at bankene låner ut innskuddene til kundene sine er at man må betale for å ha pengene der (for å bruke metaforen over her, slik som man må i et parkeringshus), man får altså ikke renter på innskuddene, men må tvert om betale.

  Bankene vil i et fritt pengesystem ha en dobbeltrolle.

  1.Oppbevaring av penger. Folk og bedrifter setter sine penger i banken for å betale sine løpende utgifter. Bankene vil ganske riktig ta seg betalt for dette. De bør ikke få lov til å låne bort dette metallet og satse på at du ikke vil bruke det. Da kommer du i en vanskelig situasjon om banken har lånt vekk metallet du tenkte betale med.

  2. Formidling av obligasjoner. Det kan tenkes at du ønsker å spare i et lengre perspektiv fra noen måneder til mange år. Da kan banken formidle kontakt med noen som ønsker å låne penger den samme perioden. Da kan du kreve et gebyr av lånetaker for dette, renten.

  At bankene kan øke pengemengden er også sunt fordi de bedre enn andre institusjoner vet hvor mye kreditt som etterspørs i markedet.

  Det er svært usunt å lage kreditt ut av løse lufta:
  Når noen sparer på ærlig vis har de utført følgende transaksjon:
  Varer eller tjeneste -> Penger

  Så låner de vekk pengene. Lånetaker har lånt pengene for å kjøpe noe og utfører følgende transakjon:
  Penger -> Vare eller tjeneste

  Bankene derimot lager penger ut av ingen ting. Når så lånetaker får sitt lån så finnes ikke varen.

  Ingenting er selvfølgelig perfekt, det har jo de to siste årene ettertrykkelig vist, men det er jo en grunn til at man sluttet med mange mange av forslagene som er beskrevet her.

  Ja det er en grunn: For politikerene å kunne finansiere statsugiftene på udemokratisk vis ved å svekke valutaen. Det gjør de ad infinitum ved å utstede gjeld som kjøpes opp av kreditt fra sentralbank kartellet.

  Et system hvor bankene kan “trykke” penger, altså at de multipliserer sentralbanken sine penger, kalles Fractional-reserve banking, og alle land i verden driver bank på denne måten i dag. Den engelske versjonen av Wikipedia har en bra artikkel om dette:

  “As the notes were used directly in trade, the goldsmiths observed that people would not usually redeem all their notes at the same time, and they saw the opportunity to invest their coin reserves in interest-bearing loans and bills. This generated income for the goldsmiths but left them with more notes on issue than reserves with which to pay them. A process was started that altered the role of the goldsmiths from passive guardians of bullion, charging fees for safe storage, to interest-paying and interest-earning banks. Thus fractional-reserve banking was born.”

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. On September 27, 2010 at 11:09 pm Mikal Lovik Sier:

  Hei,

  Du representerer et sunt og moderne økonomisyn dog med base i solide teorier og tanker. Et friskt pust til en gammelmodig politisk betont “uavhengig” institusjon.

  Jeg har en fordel i at økonomi ikke er min profesjon. Jeg kan si min hjertens mening rett fra levra å frykte for min karriere. Det tenker jeg fortsette med. Jeg vil gjøre hva jeg kan for at den neste sentralbanksjefen får den oppmerksomhet han fortjener.

  Dersom du ikke skulle bli kontaktet og ansatt i Norges Bank tror jeg dine ideer kan realiseres på en annen måte, som kanskje for samfunnet kan ha en enda større nytte effekt særskilt på det planet som går på å “utdanne” det norske folk.

  Ta gjerne kontakt for å høre min ide, min epost er fornavn alfakrøll etternavn dot com

  MvH Mikal Lovik

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. On September 29, 2010 at 4:19 am Hansson Sier:

  Alltid interessant med mennesker med nye tanker, men dette er desverre ikke nytt.

  Tankene er ikke nye. Mises utga “The Theory of Money and Credit” i 1912. Det nye er bare at dette slapp gjennom i pressen. Derfor er tankene nye for folk flest. Keynesianisme er lite annet enn merkantilisme i ny drakt.Merkantilistenes feil ble tilbakevist av de klassiske økonomene fra Adam Smith av men merkantilismen lever i beste velgående av ideologiske årsaker siden merkantilistene var optatt av hva som var best for staten i motsetning til folket.

  Her er det åpenbart en som har sett litt mye “krakk-TV” på YouTube som “Money is Debt” og den slags lite vitenskaplig kollaps shit.

  Hva vet du om hvor jeg har mine kunnskaper fra? Jeg har lest flere tusen sider økonomi av de skrevet av økonomer i verdensklasse.

  Penger ER gjeld. Når du låner penger i banken lages lånet ut av løse lufta. Når du betaler tilbake lånet forsvinner pengene igjen. Likviditetspolitikken står greit forklart på hjemmesidene til Norges Bank. Det er derfor sentralbankesjefene er så livredde for deflasjon. Når noen får gjeldsproblemer forsvinner penger i en kjedereaksjon som rask kan fjerne en stor del av pengene som er i sirkulasjon.

  Dersom dette er feil er det vel enkelt å påvise feilen?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 10. On September 29, 2010 at 6:09 pm kjell Sier:

  “Når du gjør et innskudd på en bankkonto betrakter bankene å ha råderett over dem og låner dem videre. Det er omtrent som om eierene av et parkeringshus bruker bilen din som du har parkert. Vanlig rettspraksis bortsett fra for bankene er å be om tillatelse først.”

  Godt sagt, bankene er frekkere enn flatlusa – snakk om å låne keiserens klær.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 11. On September 29, 2010 at 6:11 pm kjell Sier:

  ps!
  Glemte å si at noen park hus faktisk gjør det, tyv låner bilen din og bruker den privat – så husk å lese av km teller!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 12. On October 5, 2010 at 6:56 pm petter Sier:

  Hvis hver bank skal ha hver sin valuta, hvordan skal man gjøre innskudd i bankene?

  Penger er en vare som andre varer. Forskjellen er at penger er en vare som folk flest regner som enkelt omsettlig. Folk skaffer seg heller ikke penger for konsum, kun som et middel til å bytte til seg varer og tjenester.

  Det som i praksis skjer med et fritt banksystem er at metaller blir brukt som penger typisk gull og sølv. Innskudd vil da skje ved at du leverer en mengde gull eller sølv i banken. Dersom du leverer 100g gull og har 600g stående fra før har du 700g gull på konto.

  Elektronisk betaling vil skje ved at du drar kortet ditt på f.ex 50g gull som skal overføres til f.ex Ole som har konto i en annen bank.
  Da vil din bank fysisk flytte gullet til Ole’s bank.

  Det høres tungvint ut, men sannsynligvis vil bankene gjøre avtaler seg i mellom om å mellomregne seg i mellom med jevne mellomrom kanskje tusenvis av transaksjoner og så bare flytte nettoen. Jeg tror også mange banker vil lagre gullet fysisk på samme sted. Da vil tusenvis av transasksjoner kunne gjøres opp bare ved å flytte gull rundt på et lager, merke det om e.l.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 13. On October 13, 2010 at 10:34 pm FinOR Sier:

  Ja ja…. Her har vi altså en person som mener alle andre økonomer har negativ kunnskap fordi de er uenige med hans skrivebordsøkonomi.

  Merkantilistene og Keynesianernes tar feil på alle sentrale punkter. Deres agenda er å tjene staten på folkets bekostning.

  En økonomi som faktisk i store deler er prøvet og forkastet.
  ???

  Den østerriske økonomi som ikke engang har en definisjon på inflasjon som er riktig.
  Hva prøver du å si?

  I tillegg som ønsker at land som Kina, Sør Afrika, Peru (for å nevne noen gullprodusenter) skal være de som skal bestemme tilbudet av penger.

  Du høres ut som en føydalist. I en fri verden tilhører råvarene folket og ikke staten.

  Du verden!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 14. On October 15, 2010 at 2:55 pm FinOR Sier:

  Dette var jo morsomt. Gullstandarden ble avskaffet fordi den forsterket og forlenget nedgangstider, og forkortet oppgangstider.

  Gullstandarden ble avskaffet endelig i 1971 av Nixon for å forhindre at fort Knox ble tømt helt. Da hadde sentralbankene inflatert gulldekningen til dollaren ned i 1-2%. Gulldekningen for verdens valutaer var da ned i ca 0,5%.

  Gullstandard har også tatt knekken på imperier pga inflasjon.

  Interessant fortell! (forøvrig er jeg motstander av *standarder* som betyr at statens valuta ( dollar, pund, lire, franc) etc. skal løses inn mot en bestemt mengde metall. Jeg er tilhenger av kontraktsfrihet og eiendomsrett. Da blir valutaen metallet selv og enheten vekt. 1l melk koster 10 g sølv. Årslønnen er 1,2 kg gull osv.

  Det virker jo ikke engang som du forstår at med råvarestandard så har man ingen reelle verdier bak pengene, slik man har i dag.

  Som du babler. Med råvarepenger er pengene selv verdien
  vare\ tjeneste -> metall
  metall -> vare\tjeneste
  Pengene i dag er gjeld. Dersom skyldneren betaler tilbake eller ikke betaler forsvinner pengene.

  I tillegg er det de som produserer og eier råvarene som bestemmer tilbudet av penger. Ikke tilbud og etterspørsel som du later til å tro.


  Og poenget ditt er hva?

  Den østerriske økonomiskolen har veldig mye bra.
  Det stemmer! Østerikerne er dyktige!

  Akkurat som alle andre skoler.
  Merkantilistene\keynesianerne er mest et forsøk på å legitimere at staten plynderer folket.

  Poenget er at de i sine reneste former ikke virker. Til det er forutsetninger for drøye.
  Du tenker mener at fredelig handel ikke *virker*. Der tar du feil” En kikk inn i en kolonialhandel eller jernvareforetning er stående bevis på fredelig handen. Voldsmakten virker kun forstyrrende og ødeleggende på borgernes produksjon.

  Men dette er ikke noe poeng å diskutere. Du vet åpenbart ingenting om Keynes økonomi, eller praktisk økonomi. Ei heller noe særlig om empiriske økonomiske modeller.

  Fortell meg hva jeg ikke vet!

  Helt til slutt. Dersom du hadde blitt sentralbanksjef hadde det ikke vært en fri verden, med fritt tilbud av gull eller andre metaller. Du hadde vært helt avhengig av tilbud fra f eks Kina, Australia, Peru. Ikke akkurat land jeg liker skal bestemme vår pengepolitikk.

  Det er uansett bedre med fri konkurranse enn statlig monopol.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 15. On October 15, 2010 at 10:13 pm FinOR Sier:

  Jeg anbefaler sterkt å lese historien om det spanske imperiet.

  Det var en periode styrt av merkantilismen som er veldig lik keynesianismen. Hva kan jeg lære av dette?
  Du kan jo lese litt svensk industrihistorie 1830-1903 http://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae10_2_3.pdf

  Gullstandarden ble dessuten ikke avskaffet i 1971. Det du tenker på var Bretton Woords monetære system. Dette ble avskaffet av Nixon i 1971.

  I bretton woods was dollaren innløsbar i gull. Dollaren var igjen reservevaluta for de andre sentralbankene. Dersom man med ordet gullstandard mener et system der pengene er innløsbare i gull kan man si at gullstandarden ble endelig opphevet i 1971 når innløsningen stanset.

  Gullstandarden ble borte på begynnelsen av 1900 tallet. I USA i 1933 hvis jeg ikke husker feil i farten.

  I dagens monetær system er det stort sett banker og kunder, som fritt trykker penger. Det vil si at du har et tilnærmet fritt monetært system.

  Fritt monetært system??? Gi meg en pause!! Den eneste grunnen til at bankene og sentralbanken kan trykke penger er sentralbankenens bestemmelse om tvungent betalingsmiddel. Dette er i en arbeidsdelingsøkonomi med penger et meget omfattende inngrep i kontraksfriheten. Sentralbankkartellet pøser ut likviditet slik at markedsrenten skal nærme seg renten som er faststatt ved dekret.

  Så kan sentralbanken påvirke dette basert på demokratisk valgte mål. Som dagens inflasjonsmål. Dette er en påvirkning, men rentene settes fortsatt fritt i markedet.

  Skadene av kredittekspansjonen blir like omfattende selv om de er vedtatt av et overtall. Demokratisk (=folkebestemte) penger og renter betyr private penger. På den måten får hele folket bestemme hva som skal være penger og hva som skal være rente og ikke bare den delen av folket som er i overtall. Hensikten med “Likviditetspolitikken” er å tilføre så mye likviditet at *markedsrenten* blir slik “økonomiens yppertste prest” (sentralbanksjefen) har bestemt.

  Med en råvarevaluta vil det ikke være tilbud og etterspørsel som definerer det monetære system, men produksjon av metallet.

  Penger er en vare som alle andre varer. Prisen på pengene som blir tilbudt blir til en hvert tid fastsatt av varene som blir tilbudt. Dette påvirkes lite av produksjonen siden produksjonen av gull og sølv er liten (ca 2%) av det som alt er gravet frem.

  Det du i realiteten ønsker er at Kina og Australia, som de største råvareprodusenter, skal overta trykking av penger. Dette er jeg uenig i.

  Jeg er tilhenger av kontraktsfrihet. Du kan ta deg betalt som du ønsker. Jeg aksepterer ikke at du misbruker politistyrkene til å tvinge din vilje om oppgjøresformen i betaling på det norske folk.

  Dagens system har mangler, men en råvarevaluta har altfor store mangler. Det er dessuten svært dyrt system pga lagring av metaller som ikke har verdi.

  Det er ikke noe problem. Du og dine forretningsforbindelser kan bruke donalduck penger eller hva dere vil. Bare du lar oss andre organisere oss slik vi finner best er det greit. Lagring av metaller koster forøvrig veldig lite. Det er snakk om tusendedeler av lagringsvedien. Dette er bagatellmessig i forhold til feilinvesteringene som følge av kredittekspansjon.

  Så har vi problemet med inflasjon og deflasjon. Din mangel på definisjon på inflasjon er at du ikke tar hensyn til pengemengde som ikke er i omløp (brukes), men som er i sirkulasjon (lagres). Her vil du oppleve store sjokk i økonomien. La meg ta et eksempel, som også er reellt. La oss si at en ny enorm åre sølv er funnet. Du sitter på mye sølv. Hva gjør du?
  Svaret er da gitt. Du vil få en ekstrem inflasjon med tilsvarende devaluering av sølv fremfor f eks gull.

  Det er gravd ut noe sånt som 450 millioner tonn sølv. Det kommer ikke til å bli funnet noen slik åre som påvirker mengden nevneverdig. Det er helt hypotetisk. Derimot er det en svært reel mulighet for at sentralbanksjefene innfører stor “kvantitative lettelser” for å få fart på økonomien.

  Det du i realiteten glemmer er at prisen på en knapp ressurs varierer med knappheten av den. Dette ser vi på dagens oljepris for eksempel.

  Så til modeller. Du avfeier Keynes og andre som feil. Så fremhever du den østerriske skolen som riktig. Her vil du uansett finne mye ideologi. For meg er den østerriske skolen meget nærme ideologisk.

  Skolen er blandt annet historisk. Ved å studere historien finner man at mennesket søker sammen og engasjerer seg i arbeidsdeling fordi det er hensiktsmessig. Voldsapenes forsøk på å “fikse” arbeidsdelingen er skadelig fordi den motarbeider det folket (som sitter på det aller meste av både informasjon og kunnskapen) finner best.

  Merkantilismen og keynesianismen er i essens en samling vrangforestillinger for å legitimere at staten plyndrer folket. Derfor var teoriene om at folket ble rike av statlig konsum under eneveldene på 15-1700 tallet og derfor fikk teoriene sin rennesanse med fascismens fremvekst i det 20 århundrede.

  Problemet blir forutsetningene for den, som jeg vet ikke virker. Som jeg nå har forklart.

  Voldsromantikere er alltid skeptiske til fred, men de tar feil. Fred gir best resultater.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 16. On October 16, 2010 at 6:35 pm FinOR Sier:

  Nei, Bretton Woods var ingen gullstandard. Det var retningslinjer for i hovedsak internasjonal handel. Gullstandarden, hvor privatpersoner kunne veksle inn i gull, ble avskaffet på begynnelsen av 1900 tallet.

  Dollaren var innløsbar i gull til 35 dollar pr ounce frem til 1971. Jeg ønsker å skille pengeproduksjon ut av staten og således motstander av slike standarder. Hva er poenget ditt?

  For øvrig registerer jeg at du mener at en slik standard du ønsker ikke vil ha monetære kriser. Det vil det, på bakgrunn av det jeg forklarer deg. Derfor får man heller ikke perfekte markeder. Mennesket oppfatter ikke informasjon likt, og de bruker ikke informasjon likt.

  Østerikerne operer ikke med noen forestilling om perfekte markeder. Tvert om består markedet av milliarder av mennesker med begrenset informasjon.
  Som Hayek forklarte i sitt Nobel Pris foredrag er det umulig å få oversikt over markedet.
  Derfor bør politikerene la være å tukle med det.

  Det spanske imperiet er et godt eksempel på at gull og metaller kan bidra til ekstreme sjokk i økonomien.

  Imperialismen var en konsekvens av merkantilismen som er keynesianismens far. Merkantilismen ble tilbakevist av Adam Smith og de klassiske økonomene som er den Østerikkske skolens far.

  Jeg er tilhenger av fredelig handel. Det er du som har lest om det spanske imperiet. Dersom du har lest at fredelig handel førte til en krise må du putte på med noen historiske fakta så jeg kan kommentere det.

  Myndighetene kan også ødelegge pengesystemet selv om det *har noe med gull å gjøre* slik de ødela pengesystemet under gullstandarden fra 1870.

  Du tar ikke inn over deg at produksjon av knappe ressurser ikke er et fritt marked. Du sier og mener det er det, men reellt er det ikke det. Dette kan i verste form bli skadelige oligopoler eller naturlige monopoler. Du forutsetter at dette skal være fritt, noe som er greit nok, men slik er det ikke i den virkelige verden.

  Gull, sølv kobber og platina finnes over hele den virkelige verden. Hvem som helst kan starte gruvedrift. Ingen nekter deg å ta i mot glansbilder for ditt arbeide heller i den virkelige verden. Men dette blir liksom ikke fritt nok for deg og derfor må vi ha et statlig monopol?

  Så snakker du om mengde sølv som er gravet opp. Du tar med andre ord ikke hensyn til hva som er i omløp (brukes) eller lagres. Det er irrelevant hva som er gravet opp.

  Det jeg sier er at prisen pengene som tilbys er lik prisen på varene som tilbys. Forøvrig hva er poenget ditt?

  Dette handler for øvrig ikke om Keynes, og jeg synes du burde lære deg litt om dette før du blir så bastant. Men det får stå for din regning.

  Keynes sier vrøvl som at vi blir rike av å krige, bygge pyramider og grave unyttige grøfter.

  Keynesianerene snakker vrøvl som overkapasitet. Altså at vi er fattige fordi vi er rike.

  og masse mere tull og tøys som alt sammen ender i samme konklusjon om pengetrykking, skatter og en ekspanderende stat.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00