Murens fall – en tapt mulighet

Muren falt for 20 år siden og Østblokkens innbyggere fikk en historisk mulighet til å avskaffe tyrraniet. The Declaration of Independence forklarer hva dette innebærer:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it.

Alle har rett til sitt eget liv, frihet og til å søke lykken. Statens oppgave er å sikre disse disse rettighetene. Slik har det ikke gått, tvert om staten opererer mer eller mindre destruktivt i hele den gamle østblokken. Staten er allestedsværende og mikroregulerer befolkningens økonomi og dagligliv.  Østblokkens befolkning fikk ikke sin frihet. Det er flere årsaker til dette:

  • Eksisterende maktstrukturer i form av nettverk og byråkrati.
  • Østblokkens nasjoner hadde for få mennesker med de riktige ideene og mot til å fremføre dem når det gjaldt som mest.
  • Vesten hadde innført Mussolinis “vuggen til graven“, “alt innenfor ingenting utenfor staten” Fascisme og var et dårlig forbilde for de nylig frigjorte nasjonene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on November 9, 2009 at 9:24 pm Comments Off

Sorry, the comment form is closed at this time.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00