Pengesystemet i en rettstat

Hvorfor er vårt pengesystem så komplisert? Min erfaring er at folk flest ikke skjønner hvordan det fungerer.

Man må ha klart for seg at hovedhensikten med vårt penge og banksystem ikke er å sikre borgerne gode betalingsmidler. Hensikten er å sikre statens finanser. Sentralbanken får såkalte seigniorage inntekter ved trykking av penger og sentralbanken er en sikker kjøper av gjeld fra en evig underskuddsbudsjetterende og ekspanderende stat.

Penger er en vare som andre varer og de beste pengene får man om produksjon og omsetning av penger ble regulert etter opplysningstidens rettstatsprinipper: Eiendomsrett og kontraktsrett.

Her er liten sammenlikning mellom pengesystemet i en rettstat og pengesystemet slik det er i Norge og verden over:

  • Råvarepenger( f.ex gull og sølv) | Penger ut av løse luften.
  • Betalingsform en er en sak mellom kjøper og selger. | Selger må ta imot NOK dersom han blir tilbudt det.
  • Staten håndhever kontrakter nøytralt uavhengig av betalingsform.  | Staten håndhever ikke kontrakter i gull.
  • Bank må avtale utlån av penger med eier. | Banken låner ut andres penger uten avtale.
  • En eiendel kan kun lånes ut en gang. | De samme pengene kan lånes ut mange ganger.
  • Utlån av noe du ikke eier er svindel. | Bankene får låne ut penger de eier med statsgaranti.
  • Fri konkurranse om å lage penger. | Pengemonopol

Vårt banksystem er forgrumset og ødelagt av totalitære kollektivistiske idestrøminger som fikk kraft på slutten av 1800 tallet. Man finner kravet om statlig kontroll med pengevesenet i både det kommunistiske manifest ( pkt 5) og programmet til Nasjonal Samling ( pkt 13& 14).

En annen verden er mulig med stabile penger av gull og sølv der ingen særskilt regulering er nødvendig. Et system som er enkelt, logisk og forståelig for alle.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on April 1, 2009 at 2:57 pm Comments Off
Tags:

Sorry, the comment form is closed at this time.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00