Nazistenenes arbeiderrettigheter

Mussolinis regime innførte en rekke arbeider rettigheter. I 1925 ble arbeidstiden fastsatt til 48 timer pr uke. I 1937 ble det innført 40 timers uke. En lov av 1939 satte pensjonsalderen ned fra 65-60 år for menn og til 55 for kvinner. Arbeidets grunnlov Carta del lavoro (1927). Inneholdt en rekke punkter om akkord og nattarbeid, garanti mot usaklige oppsigelser og krav om årlig betalt ferie.

I tyskland ble 1 mai nasjonal høytidsdag fra 1933. En del av Deutsche Arbeitsfront (DAF) Kraft durch Freude KdF ga arbeiderne tilbud om kultur, utflukter, idrett m.m. etter mønster av den fascistiske Opera Nazionale Dopolavoro.

En underavdeling av Schönheit der Arbeit SdA befattet seg med arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassene. Arbeidsplassene skulle være rene, lyse og godt ventilerte. Toalettene skulle være hygieniske og det skulle serveres varm mat i kantinen. Det ble sendt ut SdA inspektører som påtalte mangler.

NS klarte å realisere en slags norsk utgave av Schönheit der Arbeit med visse innslag fra Kraft der Freude. En artikkel i LO’s meddelelsesblad siterte Hitlers ord om at “arbeidets skjønnhet er den edleste form for sosialisme.” Enhver arbeidsplass måtte være “arbeidsteknisk formålstjenlig, lys, luftig, rommelig, ren, vennlog og sikret mot ulykkestilfelle.”

Organisasjonen Sol i Arbeid ble stiftet i 1943 med kino, kunstopptredner og idrettaktivitet (utspringet til dagens bedriftsidrett? ). Videre var det påpekning av uheldig trekk ved arbeidsmiljøet og tannlegehelsetjeneste.

NS rakk ellers ikke å innføre så mange av sine ideer i praktisk politikk men arbeidet ble videreført i etterkrigstiden i form av arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on March 1, 2009 at 9:22 pm Comments (1)
Tags:

One Comment

  1. On March 3, 2009 at 8:10 pm nico Sier:

    Flott bloggserie.

    Det er helt utrolig hvor stor arven etter nazistene er i Norge i dag. De fleste regner vårt samfunn nesten som det diametralt motsatt av Nazismen, pga høyre-venstre aksen i politikken, men skraper man litt i overflaten og fjerner man eugenikken og noen andre ideologier som var på moten på den tiden som jødehat og imperialisme, så finner vi altså at karosseriet er det samme.

    Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00