Hvorfor forutså ikke pressen finanskrisen?

Audun Stanghelle stiller spørsmålet. Hvorfor sviktet pressen i å forutsi finanskrisen http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/stanghelle/article2894422.ece

Dersom Norge hadde vært en rettstat som håndhevde eiendomsrett og kontraktsrett ville vårt banksystem sett helt annerledes ut: Gull (muligens sammen med sølv) ville vært betalingsmiddelet. Betaling ville skjedd enten direkte med metall eller vet at kundene oppbevarte sitt metall i banken med mulighet for sedler og elektronisk betaling. Bankenes utlån av innskyters gull uten eksplisitt godkjenning fra innskyter ville vært forbudt.

I steden har vi fått tvungent betalingsmiddel. Gullet er erstattet med en printer hos sentralbanken. Verdien av tvangspengene er i stor grad offentlig gjeld som kjøpes for nyprintede penger og lånetakeres gjeld når bankene lager nye penger til lån.

Gull er en vare. I stedet for å få varepenger har vi fått gjeld i sirkulasjon som tvungent betalingsmiddel. Utlån skjer uten innskyters tillatelse med borgerne som påtungne garantister. Bankene er organisert i et statlig kartell organisert av sentralbanken som tillater og påtvinger dem å drive ekstremt dårlig uten konkurranse. Staten håndhever ikke kontrakter i gull. ( http://www.lovdata.no…Sentralbanklovens 13&14)

Statens inngripen har totalt ødelagt bankvesenet verden over. Organiseringen av pengevesenet er en elefant som oversees av journlistene. Hvorfor det?

For den som har lest Stanghelle en tid er svaret klart: Stanghelle og flertallet av journalistene er venstreorienterte. Deres utgangspunkt er at “markedene har sviktet”. Oversatt fred og fordragelighet har sviktet. Det er på tide å forsøke vold. Tanken på at det er voldsbruken som er problemet ramler dem ikke inn et sekund. Stanghelle vil derfor aldri stille spørsmålstegn ved tvungne betalingsmidler, tvungne innskudsgarantier og forbud mot gull. Vold er godt. Staten er god og klok. Fred virker ikke og fører til katastrofe.

Med dette utgangspunktet vil Stanghelle og de øvrige journalistene aldri være i stand til å forstå økonomi. Skadeeffektene av voldsbruk ignoreres- Journalistene driver selvsensur. Stanghelle &co er kun interessert i å lete etter skadeeffektene av fred og fordragelighet som et springbrett for ytterligere voldsbruk.

Dette bekrefter han igjen i denne artikkelen. Han tar for gitt at årsaken til problemet er finans og forretningsfolkene og mener at årsaken til at journalistene ikke varselet krisen var for tette bånd til disse. Den reele årsaken er journalistene i all hodsak er influert av Marxististiske ideer. Marxistene klødde seg i hodet når kommunismen sviktet, de klør seg også i dag når deres sentralplanleggingsøkonomi svikter. 

De økonomiske skadeeffektene av voldsbruk (toll, skatt, reguleringer tvangspenger, inflasjon..) har vært kjent av økonomene lenge. For den som har lyst til å lære økonomi er http://mises.org…et godt utgangspunkt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on January 30, 2009 at 2:52 pm Comments Off

Sorry, the comment form is closed at this time.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00