Nærmer vi oss slutten på tvangspengeperioden?

Dollar er verdens valutareserve. Under Bretton Woods 1946-1971 var dette formalisert ved at FED i USA forpliktet seg til å betale gull for dollar til jordens sentralbanker til USD 35 pr ounce.  Sentralbankene på sin side brukte dollar (som erstatning for gull) som sikkerhet for sine penger. FED inflaterte stadig og i 1971 sa Nixon opp avtalen for å stanse flyten av gull ut fra hvelvet til FED. Siden dette har jordens valutaer vært uten forbindelse til gull eller noe som helst annet.

Historisk har tvungne betalingsmidler vært fiaskoer med økonomiske kriser mens gjenninføring av gullpenger har ført til økonomisk vekst og stabilitet. Særlig vellykket har gjenninnføringen av gull vært der det ikke har vært sentralbanker.

I finanskrisen vi nå gjennomlever er det tydelig at myndighetene i USA og ellers vil tilføre ubegrenset likvidet i form av lave renter og redningspakker. Foreløbig opplever folk at det er krise og hamstrer kontanter for å takle den. Men på et tidspunkt vil folk føle at krisen er over og begynne å bruke pengene. Vi kommer da til å få en kraftig prisstigning som følge av inflasjonen.

Da må FED velge på nytt: Kraftig inflasjon eller ny og svært alvorlig krise? Ut i fra erfaringen med denne krisen er det godt mulig at USA velger inflasjon. Men da vil dollaren forsvinne som valutareserve. Og hva da med jordens øvrige valutaer som inflaterer oppå dollaren? Et sammenbrudd i jordens valutaer med hyperinflasjon og kaos er ikke et usannsynlig scenario. Vi risikerer også politiske konsekvenser med rop på en sterk og handelkraftig leder for å rydde opp.

For å møte denne utfordringen bør gull snarest legaliseres i Norge. Dersom vi begynner NÅ vil vi ha ordentlige penger i sirkulasjon når krisen kommer slipper vi i hvert fall sammenbrudd i betalingsystemet innenlands. Myndighetene må fjerne alle hindringer for å betale med gull. Markedene vil ordne resten.

 • Staten må si fra seg sitt pengemonopol og fritt tillate private å utstede sedler og minte gullmynter.
 • Den norske kronen må miste sin status som tvungent betalingsmiddel. dvs at selgere må få nekte å ta i mot norske kroner om de ønsker det. Staten bør lage en plan for å avvikle sin pengeproduksjon helt.
 • Gull må bli gangbar betalingsmiddel for skatter og avgifter.
  Regnskap må kunne føres i gull.
 • Staten må håndheve kontrakter med betaling i gull.

Dersom vi starter forberedelsene nå vil vi være rustet til å takle krisen som kan komme om få år.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on January 21, 2009 at 6:59 am Comments (6)

6 Comments

 1. On January 21, 2009 at 7:38 am Unknownrebel Sier:

  “Vi risikerer også politiske konsekvenser med rop på en sterk og handelkraftig leder for å rydde opp.”

  Hadde jeg ikke visst bedre, så ville jeg trodd at denne krisen var planlagt. Eller i det minste ønsket og lagt til rette for. Kriser som denne er vel ypperlige anledninger for stater og internasjonale maktorganer til å gripe enda mer makt og konsolidere den makten som allerede finns. Hadde man ønsket å løse denne krisen, så ville man vel tatt helt andre grep enn de vi har sett så langt? Jeg vil nødig høres for konspiratorisk ut, men for en usmakelig gyllen mulighet til å sentralisere enda mer makt og rettferdiggjøre enda mer kontroll. Disse menneskene kommer iallefall ikke til å gi fra seg seddelpressene ved eget initiativ, eller?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On January 21, 2009 at 8:08 am discoverfree Sier:

  Vi må bort fra det bedragerske inflasjonssystemet vi har i dag, basert på at vi sette oss i gjeld, men jeg er allikevel skeptisk til å bruke gull. Jeg ser ikke fornuften i å regulere pengemengden mot et metall. Det må finnes en smartere modell…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. On January 21, 2009 at 10:21 am Thomas Kenworthy Sier:

  quote

  “Jeg ser ikke fornuften i å regulere pengemengden mot et metall.”

  Jeg argumenterer ikke for å regulerer pengemengden mot et metall. Gull ER penger.

  quote

  “Det må finnes en smartere modell…”

  Gull har blitt brukt som penger i ca 3.000 år. Hver gang det har oppstått sivilisasjoner og folk har fått velge fritt har valget falt på gull.

  Jeg argumeterer heller ikke for gull spesiellt. Jeg argumenterer for at fok skal få velge fritt. Dersom du mener det finnes smartere løsninger hver så god. Betal og ta i mmot betaling med det du ønsker. Men ikke forby andre å betale med gull.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. On January 21, 2009 at 10:26 am Thomas Kenworthy Sier:

  Marx er svært ekplisitt på sammenhengen mellom sentralbanker og kriser i det kommunistiske manifest (http://www.anu.edu.au...)

  I kravet om blandt annet sentralbanker kommenterer han:

  “Of course, in the beginning, this cannot be effected except by means of despotic inroads on the rights of property, and on the conditions of bourgeois production; by means of measures, therefore, which appear economically insufficient and untenable, but which, in the course of the movement, outstrip themselves, necessitate further inroads upon the old social order, and are unavoidable as a means of entirely revolutionizing the mode of production.”

  Det er ingen konspirasjon, men det er ikke tvil om at kriser deriblandt kriger er svært nyttige for sosialistene.

  Frøene til dagens sentralbanker ble blandt annet sådd i legal tender lover omkring 1870 til støtte for the green backs som ble innført for å betale den amerikanske borgerkrigen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. On January 24, 2009 at 11:23 am discoverfree Sier:

  Da er vi enige.. Jeg vil ikke forby noen form for betaling, men ser allikevel praktiske begrensninger med fokuset på gull, og da en gullstandard for en nasjonal valuta. I praksis vil det bli kun gull som blir allment godkjent. Innføringen av alternative verdibegrep kan fort bli lokale, og mye ressurser kan bli brukt på administrasjon fremfor verdiskapning.

  Vi bør se på hvorfor vi har penger i det hele tatt – som er for å representere en verdi. Det er verdien som er interessant, ikke hva vi bruker for å representere den. Hovedproblemet i dag, slik jeg ser det, er at vi tillater å øke pengemengden basert på fremtidge lovnader. Her løser forsåvidt en hard valuta problemet, men jeg kommer ikke bort ifra tanken om at det er bakvendt når vi i dag har 1′ere og 0′er i en datamaskin som kan representere verdier uten å legge beslag på faktiske ressurser. Det er tross alt kun en representasjon.

  Du må jo være litt enig i at oppbevaring av gull i hvelv, kun for oppbevaringens skyld ikke høres optimalt ut?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. On January 26, 2009 at 8:43 am Thomas Kenworthy Sier:

  quote

  “I praksis vil det bli kun gull som blir allment godkjent. Innføringen av alternative verdibegrep kan fort bli lokale, og mye ressurser kan bli brukt på administrasjon fremfor verdiskapning.”

  Hva konkret tenker du på her? sannsynligvis vil gull og sølv utkonkurrere alle lokale penger og vi får 1 eller 2 pengeenheter verden over.

  quote

  “Hovedproblemet i dag, slik jeg ser det, er at vi tillater å øke pengemengden basert på fremtidge lovnader.”

  Fractional reserve banking (FRB)bør være tillatt akkurat som pyramidespill bør være tillatt, men de som driver med dette må pålegges å informere i klare ordelag om at her er det *første mann til mølla”. I praksis tror jeg et slik lovpålegg vil eliminere FRB fra økonomien.

  quote

  “Jeg kommer ikke bort ifra tanken om at det er bakvendt når vi i dag har 1′ere og 0′er i en datamaskin som kan representere verdier uten å legge beslag på faktiske ressurser. Det er tross alt kun en representasjon.

  Du må jo være litt enig i at oppbevaring av gull i hvelv, kun for oppbevaringens skyld ikke høres optimalt ut?”

  Du får ikke folk til å akseptere “luft” som betaling for varerer og tjenester uten bruk av vold. Jeg er liberalist og derfor tilhenger av fred. Så langt jeg kan se er “varepenger” den eneste mulige fredelige løsningen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00