Bulllshitteren Anders Gi

Formålet med denne artikkelen er å demonstrere at Anders Giæver er en bullshitter. En slik demonstrasjon består av 2 deler. Vi må først identifisere kjennetegnene til en bullshitter. Vi må deretter fastslå om Anders Giæver besitter disse kjennetegnene. 

Hva er Bullshit? 

Jeg ble for noen dager siden gjort oppmerksom på Harry G. Frankfurt, (http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Frankfurt) professor emeritus i moralfilosofi ved Princeton University og hans lille bok om bullshit.
Jeg har ikke lest boken enda, men "Professorens anliggende skal være, som tittelen antyder, å drøfte begrepet "bullshit": Hva det betyr, hvorfor det er så mye av det og på hvilken måte bullshit er noe annet enn løgn."

Fra Wikipedia: 

"In particular, Frankfurt distinguishes bullshitting from lying; while the liar deliberately makes false claims, the bullshitter is simply uninterested in the truh Bullshitters aim primarily to impress and persuade their audiences. While liars need to know the truth, the better to conceal it, the bullshitter, interested solely in advancing his own agenda, has no use for the truth. Following from this, Frankfurt claims that "bullshit is a greater enemy of the truth than lies are."

Det er altså to kriterier for å være en bullshitter: Man er likegyldig til sannheten og man har en hensikt med dette.

Anders Forhold til Sannheten

En innledende kommentar. Det er vanskelig å tilbakevise fri fantasi. Anders påstår f.ex at DLF har konspirasjonsteorier. Hvordan beviser man at man IKKE har en konspirasjonsteori? Anders påstår at DLF er antiamerikanske. Hvordan beviser man at man IKKE er antiamerikansk osv.

Leseren må derfor selv vurdere de forelagte kildene. En endelig 100% klassifering av Anders som bullshitter vil først kunne skje dersom det viser seg at Anders ikke er i stand til å dokumentere sine påstander.

Jeg vil nå gå igjennom Anders Giævers artikkel i VG helg innenfor  rammeverket til Harry G. Frankfurt. Vi tar først for oss Anders forhold til sannheten:

Dersom man sammenlikner DLF’s prinsipp program http://www.stemdlf.no/prinsipprogram.html med "The declaration of independence" http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence#Text vil man finne at disse dokumentene har overlappende innhold og ideer.

Anders skriver: "Vil Obamas seier føre til at ytterste høyre overtar ytterste venstre som de meste antiamerikanske?"

(Hvordan er det mulig å karakterisere et parti som har en blåkopi av the declaration of independenc i sitt prinsippprogram for anti amerikanske? Giæver forsøker å assossiere DLF med rabiate aktivister og terrorister fra 70 tallet.)

Onar skrev i kommentarene til Anders blogg (http://www.vgb.no/11279/perma/379677/#comments) Mussolini definerte selv fascismen som "staten er alt, individet er intet." I moderne språkdrakt kan det uttrykkes som "alle skal med, ingen slipper unna." Bruk av statlig tvang mot fredelige mennesker er essensen av fascismen.

Anders skriver: Men nå ser det sannelig ut til å være den marginale høyresidens tur til å begynne å strø om seg med fascistbeskyldninger på det de ikke liker.

Anders får vår definisjon av fascisme gjentatt på 3 ulike måter. Hvordan er det mulig å ignorere dette og påstå at vi kaller alt vi ikke liker for fascisme?

Vegard har skrevet denne kommentaren http://www.vgb.no/21064/perma/378821 (og karakterisert den som merkelig dere får vurdere selv) og lenket til denne artikkelen http://www.faithfreedom.org/obama.html.

Den siste artikkelen kommenterer Anders Giæver slik: Denne artikkelen er nesten vanskelig å referere, men argumentet er i all enkelhet at Hitler var en stor taler og Obama er en stor taler, ergo er det naturlig å sammenligne Obama med Hitler. Og med Ayatollah Khomeini og Josef Stalin også forresten. Obama er med andre ord en slags nazikommunististisk islamist.

Jeg oppfordrer leserene til selv å avgjøre om det er mulig å oppsummere artikkelen på samme måte som Anders.

Jonah Goldberg har skrevet en bok Liberal Fascism diskuterer fascistiske strømninger på venstresiden i amerikansk politikk. Boken går i historisk detalj på 3 presidenter Wilson, Roosvelt og Johnson.

Anders Skriver
Åm henter sin argumentasjon fra Jonah Goldbergs Liberal Fascism. En bok som hevder at alle demokratenes presidenter fra Woodrow Wilson og utover er fascister.
(Anders forsøker å få boken til å virke tøvete.)

Jonah Goldberg skriver:
"Consider the explosion of health and New Age Crusades in recent years, from the war on smoking, to the obsession with animal rights, to the sanctification of organic foods. No one disputes that these fads are product of the cultural and political left. But few are willing to grapple with the fact that we’ve seen this sort of thing before. Heinrich Himmler was a certified animal rights activist and an aggressive promoter of "natural healing" Rudolf Hess, Hitler’s deputy, championed homeopathy and herbal remedies. Hitler and his adviseres dedicated hours of their time to discussions of the need to move the entire nation to vegetarianism as a response to the unhealthiness promoted be capitalism.
(her fant vi ordet vegetarianer Jonah fortsetter med å gi eksempler på anti røyking, Hitler youth manual: Nutrition is not a private matter! etc etc )"

Anders skriver:
"Når Hitler i likhet med mange liberale amerikanere var vegetarianere, så kan man jo bare legge to og to sammen."
Anders forsøker igjen å få boken til Jonah til å virke tøvete.

Onar har laget en bloggpost her:
http://www.vgb.no/31722/perma/378415.

Anders oppsummerer bloggposten til det ugjennkjennelige "Åm har også egen forskning å bygge på. Han adderer + + yes we can og mener at svaret blir som på tysk blir nazistenes slagord. Og Hitler brukte ordet minst 200 ganger i Mein Kampf. Tilfeldig? Neppe. "

Onar forklarer liberalismen for Anders i kommentarfeltene på Anders bloggpost slik:
"Liberalismen (evt demokrati) er det ene ytterpunktet der hvor all bruk av vold mot fredelige mennesker er forbudt. Her får alle myndige lov til å bestemme over sitt eget liv så lenge man er fredelig."

Anders dikter om dettte slik:

For dem som orker å synke dypere ned i denne labyrinten av idehistorie på veldig lavt nivå, ligger det vel en slags liberalistisk kjepphest om at ethvert forsøk på politisk kontroll med, eller styring av markedkreftenes finstemte økologiske kretsløp, ikke kan kalles annet en fascisme.

Litt lenger nede dikter Anders videre
La den økonomiske depresjonen gå sin gang, snart vil markedts grøde spire på nytt, så sant ikke Franklin Delano Roosvelt og stormtroppene hans kommer og drukner alt i statlige overføringer. Eller noe slikt.

Onar kommenterer i Anders blogg:
Fascistene tapte den fysiske krigen, men de vant freden. Dagens økonomiske politikk er nesten identisk med den klassiske Fascismen og Nazismen. Dette er ikke hemmelig, en hver ærlig person som setter seg ned og faktisk leser historien og tenker selv vil oppdage dette (jeg vil anbefale Goldbergs bok "Liberal Fascism"). På en måte kan man si at vi lever i en Matrix-verden, selv om det ikke ligger noen konspirasjon bak den. (DLF mener at ideer styrer verden og at fascismen ikke er noen konspirasjon.)

Anders kommenterer 2 bilder i artikkelen slik: "Konspiratorisk tøv"

Anders har altså sånn ca 10 ganger demonstrert for oss at sannhet og løgn er uvesentlige for ham han oppfyller altså det ene kravet for å være en bullshitter. Men hva er det Anders ønsker å oppnå?

Anders agenda
Han vil avlevere en drittpakke. "Dette er venstresiden right on, de benytter ikke argumenter, de benytter utskjelling, latterliggjæring, drittpakker for å bringe andre meninger enn deres egne til taushet." 
 (http://www.dyrkmammon.no/index.php?entry=entry070208-181257).

Vi finner små bærsjekladder dårlig skjult mellom linjene oppsummert nedenfor (ellers er noen av dem også kommentert i kommentarene til selve rukene ovenfor):

(idioter, ytterste høyre, antiamerikanske, Maoistene i SUF og AKP marginale høyresidens, topper skriftstykket, har fått oppmerksomhet for boken, orker å synke dypere ned i denne labyrinten av idehistorie på veldig lavt nivå, 213 stemmer, mer oppmerksomhet enn de fortjener
trodde jeg at jeg hadde fått med meg det meste, bunn-punktet. 213 stemmer, ufortjent mye oppmerksomhet, konspiratorisk tøv)

 Anders Giæver tilfredstiller altså begge kravene til å være en bullshitter.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on November 28, 2008 at 1:21 am Comments Off

Comments

 1. On November 28, 2008 at 6:00 am nisselue Sier:

  http://www.vgb.no/333...

  Dobbelpost?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On November 28, 2008 at 6:43 am Thomas Kenworthy Sier:

  Nei, bare en grundigere gjennomgang av artikkelen. (Takk!)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. On November 29, 2008 at 5:53 am atb Sier:

  Innertier der! Og dersverre er det ikke bare ideologisk bankerotte venstreintellektuelle som foretrekker å begrave oss i dritt, og bare forutsette at de har rett, heller enn å sette seg inn i argumentasjonen og prøve å gjendrive den. Den såkalte kritiske pressens “kritikk” blir dermed kritikkløs. Og funksjon til avisene blir dermed å befeste og bekreftende allerede rådende oppfatninger, enten de er riktige eller ikke. Og her i landet er det vel den funksjonen pressen først og fremst har hatt, ettersom de fleste aviser her i landet ble startet som partiaviser. De fungerte som de etablerte politiske partienes menighetsblader.

  Den arrogansen som ligger i dette, den kunne man kansje forstått, hvis den intellektuelle eliten her i landet faktisk var en elite, og en elite som baserte sine overbevisninger på fakta og argumenter som de hadde en gjennomtenk og konsistent forhold til.

  I så måte har filosofen Stephan Molineux en skremmende god analyse av missæren i det offentlige politiske debatt i dag. Analysen forklare hvorfor det er så mye bullshitting:

  http://www.youtube.co...

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00