Avskaff sentralbanken n

Vi gjennomlever for tiden en en finanskrise altså en pengekrise.

Penger er en vare akkurat som andre varer. Jordens pengeproduksjon er kontrollert av at lite antall statlige monopoler sentralbankene.

Konsekvensen av statlige monopoler er som alltid dårlige varer. Jordens penger består nesten 100% av luftpenger (1) og gjeldspenger (2). Vi har kraftig inflasjon. I USA og Norge inflasjonen omkring
15% (se http://www.ssb.no/emner/11/01/m2/tab-02.html og http://www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt )

De dårlige pengene skaper stadige kriser; Penger dukker opp av løse lufta og investeringer skjer av penger som ikke er spart. Investeringer uten bakeforliggende realverdier skaper bobler. Når boblenene sprekker er kraftige korrigeringer nødvendige og både investorer og arbeidstakere kommer i vanskeligheter. 

Ordningen med Sentralbanker er Marxisme ( stolpe 5 i det kommunistiske manifest http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html ) Som Marx selv sier. Ordningen er despotisk og økonomisk uforsvarlig (untenable). Men det er det er nettopp det som er hensikten med sentralbankene: Å ødelegge økonomien og derved ‘necessitate further inroads upon the old social order. Det går nå troll i ord. Marxistene er på banen og krever nye statlige inngrep.

Det å nekte folk ordentlige penger og derved skape slikt kaos vi nå ser er en forbrytelse (i Marx ord despotisme). Sentralbanken bør derfor legges ned så for som mulig. Det kan gjøres ved å endre sentralbankloven ( http://www.lovdata.no/all/hl-19850524-028.html). Særlig må statens monopol på utstedelse av penger opphøre (§13) og reglene om tvungent betalingsmiddel §14 må opphøre.
Staten må også fjerne alle andre tenkelige hinder for privat pengeproduksjon (håndheve kontrakter i private penger ta i mot betaling av skatt i private penger osv) 

Så snart private betalingsmidler er kommet i allment omløp bør ordningen med statlige penger fjernes helt.

Private penger er en fremmed tanke for dagens generasjoner, men det kan nevnes at Sverige hadde private penger i perioden 1830-1903 (enskilda bankene fikk lage egne penger). Historien om dette kan leses her http://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae10_2_3.pdf 

Det er kun et parti i Norge som har programfestet avvikling av sentralbanken: Det Liberale Folkepartier (http://www.stemdlf.no)

(1. Fiat money.2. Fiduciary media se http://mises.org/easier/F.asp )

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on November 24, 2008 at 9:12 pm Comments Off

Sorry, the comment form is closed at this time.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00