Anders Gi

Anders Giæver gir "idiotene" i DLF "ufortjent mye oppmerksomhet" i artikkelen ‘Anti-amerikanisme for idioter’ i lørdagens utgave av VG helg.

Anders betrakter DLF og liberalismen som "det ytterste punkt".

Politikk er vitenskapen om hva man skal brukt vold til i et land. DLF’s standpunkt er at vold kun skal brukes i selvforsvar. (I Frédéric Bastiat
ord "What, then, is law? It is the collective organization of the individual right to lawful defense." http://bastiat.org/en/the_law.html.)

Folks ståsted kan bestemmes av hva de betrakter som ytterpunkter. Å begrense voldsbruken sin til selvforsvar er for Anders et ytterpunkt, aggresjon er det normale. Anders plasserer seg altså i bærsj langt opp på leggene.

Anders Giæver gir oss i artikkelen ytterligere innsikt i sitt politiske ståsted i denne passasjen her:

"For dem som orker å synke dypere ned i denne labyrinten av idéhistorie ligger det vel en slags liberalistisk kjepphest om at ethvert forsøk på politisk kontroll med, eller styring av markedkreftenes finstemte økologiske kretsløp, ikke kan kalles annet enn fascisme."

Hva er egentlig et marked? Jo det er en rekke individer som driver fredelig handel. Den politiske retning som Anders tilhører ønsker å styre disse individene. En beslektet ide med å styre andre er å føre dem. Anders er altså tilhenger av førerprinsippet som var en sentral del av Nazismen.

Det økonomiske system som med en stat som regulerer og styrer markedet kalles korporatisme. En sentral del av fascismen.

Anders har fascistiske standpunkter. Men han vil ha seg frabedt at noen bruker denne klistrelappen om seg. Hvorfor ikke ta ondet med roten og slutte å argumentere for fascisme?

Anders Gievær beveger seg på det nivå liberalister er vant med i møtet med sosialister. I møtet med en objetiv sann filosofi har de ikke annet enn skitne triks å komme med.
Vi finner:

  • Karakteristikker i stedenfor argumentasjon (idiot, søt, marginale høyresiden)..
  • Flertall. Det er kun noen få 213 som mener at Obama har fascistiske trekk. Altså er det feil. Flertallet har alltid rett.  
  • Misrepresentasjon av standpunkter. I følge Anders Gievær er DLF’s og Jonah Golbergs identifikasjon av fascismen "vegetarianisme og gode taleevner".
    Jonah Golbergs identifiserer fascismens essens som "Enhet" (http://www.blogging.no/blog.php/onarki/post/20552). Anders Giæver forteller oss heller ikke hva han mener er fascismens essens. Artikkelen inneholder ingen informasjon om hva fascismen faktisk er. Artikkelen inneholder faktisk ingen argumenter overhodet mot noe DLF, Onar Åm eller Jonah Goldberg faktisk mener. Artikkelen er kun skittkasting.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on November 23, 2008 at 5:24 pm Comments Off

Sorry, the comment form is closed at this time.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00