En dose voldsromantikk fra Støre

Støre er en stor voldsromantiker og gir i VG 5 grunner for hvorfor han ikke kan være utenriksminister i VG (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=533945 )

 1. – Jeg kunne aldri hatt en sjef som mener at FN er en trussel mot verdensfreden.

Minst halparten av medemlemslandene i FN er diktaturer ledet av banditter. Støre mener at dialog og kompromiss med banditter er veien til fred.

2. – Jeg kunne aldri vært utenriksminister i et parti som går langt i å benekte at klimaendringene er menneskeskapt: det temaet er så viktig at det er på vei over fra klima- til utenrikspolitikk.

Det finnes ingen vitenskapelige bevis for klimaendringene.
Støre er tilhenger av førevarprinsippet. Tiltalte er skyldig inntil det motsatte er bevist.  Støre vil tilbake til middelalderens rettløshet.

3. – Jeg kunne aldri vært utenriksminister for et parti som kutter norsk bistand til Afrika med 85 prosent.

4. – Jeg kunne aldri vært utenriksminister for et parti som kutter støtten til Midtøsten med 85 prosent og støtten til FN med over 50 prosent.

Støre kan kun forestille seg veldedighet når han står med en pistol i hånden. Under trussel om frihetsberøvelse skal norske borgere tvinges til å gi fra seg pengene sine til Støres prosjekter.

5. – Jeg kunne aldri vært utenriksminister for et parti som sier at markedet er veien til velstand. Markedet er et brukbart virkemiddel, men en fryktelig dårlig herre, noe finanskrisen tydelig har illustrert, sier Aps populære utenriksminister.

Markedet er fredelig samkvmem mellom individer. Støre mener at fred ikke fører til velstand. Vold er veien til velstand.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on November 17, 2008 at 9:46 am Comments (3)

3 Comments

 1. On November 17, 2008 at 11:51 am Thomas Kenworthy Sier:

  En fin valgkamp sak for Frp. burde være å gi skattelette lik uhjelpen.

  For å gjøre tiltaket politisk spiselig (for H Krf og Venstre) kunne neste års selvangivelse angi skattelettens størrelse og kontonumrene til de ulike uhjelpstiltakene så kunne den enkelte bidra som han ville.

  Jeg er forøvrig selv medlem av DLF (http://www.stemdlf.no...)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On November 17, 2008 at 1:04 pm Grublert Sier:

  1 – Dialog med kompromiss som løsning er utrolig defansivt. Det er forhandlinger som har kompromisset som mål. Dialog har felles forståelse som mål.

  2- Føre- var-prinsippet handler ikke om at tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist, men om å minimere risiko.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. On November 17, 2008 at 1:31 pm Thomas Kenworthy Sier:

  1.Hvordan forhandler man med en voldsmann f.ex en raner? Hvilke kompromiss kan man inngå?

  2.

  Førevar er IKKE det samme som risikovegring, førevar betyr usikkerhetsvegring.

  Risiko og usikkerhet er ikke det samme. Risiko er kvantifiserbar, kjent usikkerhet basert på empiriske observasjoner.

  Usikkerhet er ikke kvantifiserbar, den er ikke kjent og den er ikke basert på empiriske observasjoner

  Å benytte seg av førevarprinsippet i en juridisk sammenheng (altså gjennom påbud/forbud) kan best beskrives som følgende prinsipp: skyldig inntil det motsatte er bevist. Det å forby en aktivitet som det overhodet ikke finnes noen bevis for er det samme som å dømme folk basert på mistanke alene.

  Det finnes INGEN empiriske bevis for menneskeskapt global oppvarming.

  Å innfører lover for å unngå global oppvarming (førevar prinsippet) er derfor å dømme borgerene i påvente av at det oppvarmingen evt. blir bevist altså å betrakte borgerene som skyldige inntil det motsatte er bevist.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00